Kannanotto

Avoin kirje

11.5.2015 Helsingissä

Harmaasudet ry:n kannanotto
Pakilan nuorisotalon säilyttämisen puolesta

Harmaasudet ry on vuonna 1996 perustettu historianelävöittämiseen ja liveroolipeleihin keskittyvä helsinkiläinen nuorisoyhdistys. Yhdistyksen toiminnassa on ollut vuosien aikana aktiivisesti mukana satoja nuoria. Olemme järjestäneet säännöllisesti nuorten omaehtoista toimintaa lukuisissa eri Nuorisoasiainkeskuksen tiloissa jo lähes kahden vuosikymmenen ajan.

Olemme seuranneet huolestuneina kevään aikana nuorisotalojen tilapäisiä sulkemisia. Oulunkylän ja Malmin nuorisotalojen jouduttua käyttökieltoon olemme joutuneet siirtämään kaiken säännöllisen toimintamme väistötiloihin. Tästä on aiheutunut meille paljon ylimääräistä työtä. Lisäksi julkisuuteen on tullut tieto, että Nuorisoasiainkeskus on luopumassa vuosittain käyttämästämme Pakilan nuorisotalosta pysyvästi. Tämä on herättänyt yhdistyksessä huolta Nuorisoasiainkeskuksen tilojen tulevaisuudesta, sillä kaikki mainitut tilat ovat olleet edellytys Harmaasudet ry:n säännölliselle toiminnalle.

Nuorisoasiainkeskuksen osastopäällikkö Mikko Vatka on lausunut, että “sulkemisella arvioidaan saatavan 100 000 euron säästöt” ja perustellut sulkemista myös sillä, että “kaupungin strategiassa edellytetään, että nuorisoasiainkeskuksen tilojen kokonaisneliömäärä ei kasva. Siispä uusien tilojen rakentaminen tarkoittaa käytännössä vanhojen karsimista.”

Nuorisoasiainkeskuksen tilankäyttösuunnitelma vuosille 2014–2024 osoittaa kuitenkin, ettei tavoitteena ole kokonaisneliömäärän “nollakasvu”, vaan 10 prosentin  tilavähennys. Samalla vuokrakustannusten on määrä laskea 9 prosenttia. Nyt lakkautettavan Pakilan nuorisotalon kokonaisneliömäärä on suunnitelman tietojen mukaan 300 m² (n. 0,75 % nuorisoasiainkeskuksen tiloista) ja vuokrakustannukset 39 000 euroa (n. 0,66 % vuokrakuluista). Osastopäällikkö Vatka on vakuuttanut, että “kokonaishenkilöstömäärä ei tule muuttumaan”. Mistä muusta loput 60 000 euroa luvatuista sadan tuhannen euron vuosittaisista säästöistä sitten syntyvät, jos eivät tiloista eivätkä henkilöstöstä?

Nuorisoasiainkeskuksen suunnitelma on vähentää kymmenesosa nuorisotoimen tiloista, vaikka kaupungin strategia ei sitä osastopäällikön mukaan edellytä. Käytännössä tämä vähennys tehdään sulkemalla toimintakeskus Happi vuoden 2020 tienoilla. Se muodostaa tällä hetkellä yksinään noin 7% nuorisotalojen pinta-alasta ja 8,5% vuokrakuluista.

Kaikkien muiden nuorisotilojen sulkeminen on näiden vähennysten toteuttamisessa kosmetiikkaa – paitsi näitä suljettavia nuorisotaloja käyttävien nuorten itsensä kannalta!

Sulkemisen toteutuessa Pakilan alueen nuoret menettävät elävän lähinutansa. Kuten nutan ohjaaja Valde Nyman kirjoittaa: “Pakilan nuorisotalo on kuitenkin muodostunut monelle nuorelle tärkeäksi ajanviettopaikaksi, aivan kuin toiseksi kodiksi.” Pakilan nuorisotalo on myös huomattavan monimuotoiseen käyttöön taipuva tila. Iso sali, näyttämö, keittiö, rauhallinen pihapiiri ja saunan käyttömahdollisuus tekevät siitä Helsingin oloissa erityislaatuisen nuorisojärjestöjen tilaisuuksien kannalta.

Suosittelemme lautakuntaa luopumaan tästä lakkautushankkeesta tarpeettomana ja vahingollisena sekä järjestetyn että omaehtoisen helsinkiläisen nuorisotoiminnan kirjolle.

Harmaasudet ry

Laura Väisänen
Puheenjohtaja

hallitus@harmaasudet.fi

Harmaasudet ry
www.harmaasudet.fi
hallitus@harmaasudet.fi

Kannanotto 11.5.2015 PDF

Hallituksen tavoitat sähköpostiosoitteesta
hallitus@harmaasudet.fi

Esiintymisiä koskevat tiedustelut voi lähettää osoitteeseen
tiedotus@harmaasudet.fi

Yhdistyksen tavaroita koskevat tiedustelut voi lähettää osoitteeseen kalusto@harmaasudet.fi

Harmaasudet ry
Bertel Jungin aukio 4 a 8
02600 Helsinki

Keskustelua tapahtumista ja toiminnasta voi seurata Harmaasudet-ryhmästä Facebookissa. Voit myös tykätä yhdistyksen -- Facebook -sivusta